.
HOME www.yenda.net
cnt voy

Antické inspirace a ijiné variace


I f i g e n i a

Í f i g é n i a

když bohové se rozlítí
je i pouhé mléka rozlití
k pláči
pak místo chvilek objetí
nastává čas obětí
ať tak či
onak

...podotýkám, že Agamemnón obětoval svou dceru bohům, 
vyvázla sice jako kněžka... pak však měla podříznout krk svému bratrovi 
za to, že ze msty zabil jejich matku, jež dopustila zamordování svého chotě, 
jejich otce Agamemnóna, to zas kvůli obětování jí - Ifigenie - bohům... uf.
A za domácí úkol si samonastudujte, jak to dopadlo. 

...myslím, že si vlastně nemáme na co stěžovat:-) 
Proč si to stěžujeme... tím, že si stěžujeme?


 

 A n d r o m e d a


A n d r o m e d a

Co snazší je? Člověka vychovat, 
či řetězy ke skále přikovat ho
pro boží potěšení...

Jak liší se pak život u skály
od řešení životních úskalí
bez řešení?


Prométheus to měl za trest, to ještě chápu, krást se nemá... 
ale Andromeda byla přikována kvůli prostořekosti své matky Kassiopey! 
(a zřejmě vlastními rodiči!) Mívá to někdy i výhodu, 
dívka v řetězech má větší šanci, že bude ZACHRÁNĚNA bájným hrdinou:-) 

Ono přikovávání ke skále se těšilo velké oblibě, 
chtělo to jistě i fortel a zručnost, skálu na útesu, řetězy... precizní prácička. 
Jako masovější a podobně efektivní náhrada nastoupilo ukřižování, 
kříž si postavíte kam chcete a dotyčného stačí přitlouct hřebama... 

Lidi jsou stejně zvláštní zvířata... 


A r i a d n é

A r i a d n é


slovíčka plytká
málokdy potěší...
tíživá a šedá je samota...
kouzelná nitka
sama nic neřeší...
a občas se i klubko zamotá

...proč nalezená cesta
jenom jedna ze sta
je "správná"?
kdo to posuzuje?
právem odsuzuje
naši volbu?
Ariadné dala Théseovi "kouzelné" klubko nitě, 
jež ho ze spletitých chodeb knósského labyrintu mělo vyvést... 
Historické poučení má prý i vyšší "stupeň": 
vodítko samo k řešení složitého úkolu nestačí... 
no a jak to dopadne, když se do klubka zamotá sama Ariadne?
...L e u k o t h e á

L e u k o t h e á

změna je život
a život je božský...
jen moct ho tak prožít
v náručí bohyně mořský:-)Leukotheá, pro zvídavější, je mořská bohyně, 
ve kterou byla změněna manželka orchomenského krále.
Zázrak, který se jen tak nezopakuje.
...a leukodendron... to je kytka.


 
P e r s e f o n é


P e r s e f o n é

když pro pár zrnek
granátového jablka
se z pauzy stane
věčná temná pomlka
-
nauč se zas smát
a vnímat štěstí!
 sic není už proč řvát
i slzy došly
do horoucích pekel pošli
své sny o životě, jež tě tíží

lze mít pěkný výhled
z okna zdobeného
pevnou mříží?
Persefona, jedna z Diových dcer, byla proti své vůli unesena 
a stala se ženou vládce podsvětí...
no a v podsvětí - jen kvůli několika zrnkům granátového jablka - 
jí bylo souzeno setrvat... a ono... nakonec se tam neměla zas tak špatně. 
A pravidelně - vždy na jaře  - měla povoleny vycházky na zem:-)

Tato fotka se podle některých ohlasů opravdu hodí... 
byla dokonce nazvána: reklamou na smrt:-) Persefona, ona nezemřela, 
pro své blízké však byla mezi mrtvými... co je horší? Jak pro koho...